İnsan Kaynakları Politikamız

Temel İnsan Kaynakları politikamız;

Eşitlik İlkesi

*İşin gerekleriyle, çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturacak şekilde, insan kaynağımızı, her bir bireye eşit fırsatlar vererek seçmek,

*Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasî düşünce ve felsefî inanç ayrımı yapmamak,

Şeffaflık İlkesi
 

*İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam oluşturarak, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

Gelişime Açıklık İlkesi

*Her bir çalışanımızın, belirlenen hem kurumsal hem de kişisel hedeflerine ilerlerken, ihtiyaç duyacağı yol haritalarını, Aşin Akademi bünyesinde, eğitim, seminer ve diğer uygulamalar ile desteklemek, gelişmelerine ve geliştirmelerine katkıda bulunmak.

*Sürekli müşteri memnuniyeti için, sürekli çalışan memnuniyetini sağlamak,

Verimlilik İlkesi
 

*Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, takım ruhuna inanan, kaynakları ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda vicdani duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Sürekli İyileştirme

*Çalışma koşullarını ve iş yapma metodolijimizi herzaman daha iyiye geliştirmek,